Voortgangsgesprekken

Per 1 maart 2017 hebben we een herstart gemaakt met de voortgangsgesprekken voor huisartsopleiders.
Het voortgangsgesprek heeft als doel om je ontwikkeling als huisartsopleider te faciliteren en de samenwerking met het instituut af te stemmen. Feedback als middel om meer te leren over je functioneren als opleider staat centraal. Door middel van een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP) kun je verder werken aan je eigen ontwikkeling. Eenzelfde leerproces als bij je aios.

Onze doelen als Huisartsopleiding daarbij zijn:
- Kwaliteitsbewaking van onze opleiders: wat kunnen ze, wat hebben ze nog te leren?
- Samenwerking verstevigen door feedback te geven én te krijgen
- Contact houden met onze doelgroep: wat houdt hen bezig en hoe kunnen wij daarop inspelen?
- Koppeling aan (her)-erkenning om efficiënt te werken voor opleider en Instituut

Vooral willen we invulling geven aan een door de opleiders vaak genoemde wens: geef ons feedback over ons functioneren als opleider. Daarom baseren we voortgangsgesprekken meer op door de opleider en het Instituut verzamelde feedback (Leo-H, scholing, opleidersdagen/Zeegse).

Ook koppelen we de voortgangsgesprekken nu aan de her-erkenning voor opleiders en aan de overgang naar een hoger expertiseniveau. Voortgangsgesprekken worden op deze manier een steeds terugkerend onderdeel van begeleiding en ondersteuning, bedoeld om je verder te ontwikkelen in het opleiders-schap.
We zijn nu bezig deze voortgangsgesprekken nieuwe stijl geleidelijk in te voeren. Zo zal in de komende jaren een gesprekkencyclus worden opgezet.
Wij denken dat we daarmee samen met de opleiders een inspirerende kwaliteitsslag kunnen maken!


Voor vragen kunt u contact opnemen via opleidershag@umcg.nl