Voor opleiders

De opleider heeft als taak om een eerste- of een derdejaars huisarts in opleiding de kneepjes van het huisartsenvak bij te brengen. De opleider is aanspreekpunt, leermeester, coach en collega. U vindt hier informatie die voor iedere opleider relevant is.

Wij zijn op zoek naar nieuwe huisartsopleiders!

Als u interesse heeft, kunt u mailen naar opleidershag@umcg.nl t.a.v. Mibeth Lijklema o.v.v. het onderwerp

Tijdelijke stop aanmelding nieuwe opleiders regio Zwolle

In de vorige nieuwsflits heb je kunnen lezen, dat het aantal aios landelijk terugloopt en niet alle opleidingsplaatsen in Groningen en Zwolle voor september zijn ingevuld. Verder hebben we het laatste jaar veel nieuwe huisartsopleiders mogen verwelkomen, betekent dat we vooral in de regio rondom Zwolle bij minder huisartsopleiders een aios kunnen plaatsen. Dit maakt dat we helaas genoodzaakt zijn om een tijdelijke stop in te voeren voor de aanmelding van nieuwe huisartsopleiders in de regio Zwolle. Met dit besluit kunnen we blijven streven naar het koppelen van een aios eens per anderhalf jaar. Deze uitzondering geldt niet voor praktijkgenoten van bestaande opleiders die duo-opleider willen worden. We houden je op de hoogte en hopen dat de instroom op korte termijn weer zal toenemen en potentiƫle opleiders zich weer kunnen aanmelden.