Triage

De assistente geeft zelfstandig adviezen en voorlichting aan de telefoon.
Dat doen we in de praktijk met behulp van de NHG-triagewijzer. (Dit is een leidraad voor triage en telefonisch advies.) De huisarts blijft eindverantwoordelijk.

Triage betekent dat de assistente beoordeelt en selecteert wat de urgentie is van de hulpvraag.
Vervolgens bepaalt zij de wijze waarop de klacht het beste kan worden behandeld: d.m.v. een consult, een telefonisch consult, een visite of een spoedvisite. Bij eenvoudige klachten geeft de assistente zelfstandig voorlichting of advies.