POH-GGZ

De praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg

Binnen onze praktijk zijn 3 praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) werkzaam. Hieronder leest u wat deze functie inhoudt en wat de POH-GGZ voor u kan betekenen.

Om welke klachten gaat het?

Als u met psychische klachten (bijvoorbeeld angstklachten, somberheid, trauma of overspannenheid) of psychosociale klachten (bijvoorbeeld problemen gerelateerd aan werk, relaties of opvoeding) naar uw huisarts gaat, kan de huisarts u adviseren een afspraak te maken bij de POH-GGZ.

U kunt ook terecht voor problemen met seksualiteit

Er zijn veel mensen met vragen of problemen op het gebied van seksualiteit waar zij zelf niet uitkomen. Bovendien is het voor velen geen gemakkelijk onderwerp om over te praten. Problemen op het gebied van seksualiteit kunnen variëren. Bij de een zijn ze concreet en vooral lichamelijk van aard, bij de ander ligt het persoonlijker en ingewikkelder. Vaak trekt seksuele problematiek een sterke wissel op de relatie. Stellen vermijden het vrijen en praten hier ook niet over, omdat zij geen oplossing meer zien. Gelukkig zijn deze problemen vaak met de juiste hulp te behandelen.

Gert Vels is sociaal psychiatrisch verpleegkundige en geregistreerd seksuoloog NVVS (Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie) en werkt 1 dag in de week in onze praktijk.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de praktijk. De afspraken worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar.

Hoe werkt de POH-GGZ?

In een intakegesprek brengt de POH-GGZ samen met u uw klachten en vragen in kaart. Vervolgens informeert en adviseert de POH-GGZ u en uw huisarts over de mogelijke aanpak van de klachten. Afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten kan dat behandeling/begeleiding door de POH-GGZ zijn, verwijzing naar een gespecialiseerde andere hulpverlener of instelling, of u wordt terugverwezen naar de huisarts.

Hoe komt een afspraak bij de POH-GGZ tot stand?

Een afspraak komt tot stand op advies en initiatief van uw huisarts. U kunt ook zelf met uw huisarts bespreken of een gesprek met de POH-GGZ voor u zinvol kan zijn.

Kosten

Contacten met de POH-GGZ vallen onder de huisartsenzorg en daar zijn dan verder ook geen kosten aan verbonden, ook niet ten laste van uw eigen risico.