Onderzoek

OPTion

Behandeldoelen bij oudere patiënten met kanker in een palliatieve setting

Startdatum en (verwachte) einddatum

1 mei 2015 – 1 september 2020

Status van het project

Lopend

Financiering

KWF Kankerbestrijding

Achtergrond

Oudere kankerpatiënten hebben vaak multimorbiditeit en een kortere levensverwachting. Het is daarom belangrijk om bij de keuze voor een behandeling voor- en nadelen af te wegen en ook persoonlijke voorkeuren mee te laten wegen. Eerder onderzoek bij ouderen met kanker suggereert dat zij levensverlenging meestal niet als het belangrijkste zien. Het NHG Standpunt Oncologische Zorg adviseert een nauwere betrokkenheid van de huisarts rondom de diagnose kanker en start van de behandeling. De huisarts kan samen met de patiënt bespreken wat hij of zij op dat moment belangrijke behandeldoelen vindt.

Doelstelling

Onderzoeken van het effect van een OPT-gesprek (OPT = de gesprekshulp Outcome Prioritization Tool).

Vraagstelling

RCT: Wat is het effect van een gestructureerd gesprek over behandeldoelen tussen huisarts en de oudere kankerpatiënt op de empowerment van deze patiënt?

 

Ingebedde observationele studie: Wat geven ouderen met kanker in een palliatieve setting aan als belangrijkste behandeldoelen, verandert dit in de tijd en wat zijn de determinanten van deze doelen?

Onderzoeksopzet

RCT: Randomisatie naar interventiegroep (OPT-gesprek met eigen huisarts) of reguliere zorggroep. Patiënten vullen vragenlijsten in na het gesprek met de oncoloog waarin een behandelkeuze wordt gemaakt. Na afloop van de studie wordt informatie over zorggebruik uit het dossier gehaald.

 

Ingebedde observationele studie: De interventiegroep wordt zes maanden gevolgd.

Belangrijke publicaties

Stegmann ME et al. Study protocol for the OPTion randomised controlled trial on the effect of prioritising treatment goals among older patients with cancer in a palliative setting. Maturitas. 2017 Feb;96:84-88. doi: 10.1016/j.maturitas.2016.11.014. Epub 2016 Nov 27.

Samenwerking

UMCG (Groningen)

Martiniziekenhuis (Groningen)

Treant Zorggroep (Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal)

Ommelander Ziekenhuis Groningen (Scheemda)

Wilhelmina Ziekenhuis Assen (Assen)

Medisch Centrum Leeuwarden (Leeuwarden)

Projectgroep en contact

Drs. M.E. (Mariken) Stegmann – Aios huisartsgeneeskunde, PhD student (m.e.stegmann@umcg.nl)

Drs. P. (Pim) Brandenbarg – Onderzoeksassistent

Dr. A.J. (Annette) Berendsen – Huisarts, projectleider

Prof. dr. M.Y. (Marjolein) Berger – Hoogleraar huisartsgeneeskunde

Dr. J. (Jan) Schuling – Oud-huisarts

Meer weten?

 https://huisartsgeneeskunde-umcg.nl/option

Uitkomsten

OPTion_uitkomsten