Onderzoeker Steffie Bunk gepromoveerd | Pijnverwerking bij dementie

Onderzoeker Steffie Bunk is gepromoveerd op haar studie naar pijnverwerking bij dementie. Belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat mensen met dementie waarschijnlijk meer pijn ervaren dan mensen zonder dementie.

Dat komt door een verminderd volume aan grijze stof in de hersenen, om precies te zijn in de mediale orbitofrontale en anterior cingulate cortex.

Bunk onderzocht verschillen in gevoeligheid in drukprikkels en zogeheten endogene pijnremming of pijninhibitie tussen mensen met dementie en gezonde mensen zonder dementie. Drukgevoeligheid wordt gemeten door op een bepaalde plek te drukken en de reactie te meten. Pijninhibitie wordt gemeten door twee verschillende pijnprikkels te geven; bij gezonde mensen remt de ene prikkel de andere, bij mensen met dementie is die remming er niet.

De mate van pijn is in het onderzoek van Bunk beoordeeld via zelfrapportagebeoordelingen en door de gezichtsuitdrukking van pijn te analyseren met behulp van het Facial Action Coding System.

Meer weten over het onderzoek van Steffie Bunk? Bekijk hier het proefschrift