Lichte traumazorg Lemmer

In Nederland vindt de diagnostiek en behandeling van fracturen en luxaties over het algemeen plaats in tweedelijns zorginstellingen. Echter, sinds januari 2017 wordt in de huisartsenpraktijk ‘Zorgplein Lemmer’ dezelfde zorg geleverd voor patiënten met lichte traumata.

In deze praktijk worden reguliere röntgenfoto’s gemaakt die op afstand worden beoordeeld door een radioloog. Wanneer een niet-complexe fractuur of luxatie wordt gediagnosticeerd voorziet de goed geschoolde en getrainde huisarts de patiënt van een spalk, mitella of sling en verzorgt de vervolgconsulten (follow-up) in zijn praktijk.

Hoewel lichte traumazorg reeds in diverse huisartsenpraktijken in Nederland wordt geleverd en zorgverleners zowel in de huisartsenpraktijk als in het ziekenhuis zeer tevreden zijn met deze vorm van zorg, is het nog onbekend in hoeverre de patiënten tevreden zijn en welke factoren bepalend zijn voor deze tevredenheid. Tegenwoordig is de substitutie van zorg van de tweede naar de eerste lijn wenselijk en daarom is het doel van deze studie om de patiënttevredenheid van lichte traumazorg, voor eenvoudige fracturen en luxaties, in de huisartsenpraktijk te onderzoeken in vergelijking tot het ziekenhuis.

Doel van deze studie is het onderzoeken van de patiënttevredenheid over zorg voor lichte traumata vergeleken tussen de eerste en tweede lijn. Tevens onderzoeken we de demografische factoren, behandelresultaten, tijdsinvestering en kosten om te onderzoeken welke determinanten bepalend zijn voor de patiënttevredenheid.

Het betreft een observationele cohortstudie met patiënten van de röntgenkamer in huisartsenpraktijk ‘Zorgplein Lemmer’ en patiënten van de röntgenkamer in het Antonius Ziekenhuis Sneek of Tjongerschans Ziekenhuis Heerenveen, die een niet-complexe fractuur of dislocatie hebben.

Als de resultaten van lichte traumazorg in de huisartsenpraktijk gelijkwaardig blijken te zijn aan de resultaten in de nabije ziekenhuizen, zou lichte traumazorg landelijk naar de eerste lijn gesubstitueerd kunnen worden. 

 

Verbeek T, Arentsen H, Breet EJ, Kuipers MM, Lubbert PHW, Burger H. Patient satisfaction in treatment of non-complex fractures and dislocations in general practice in the Netherlands: prospective cohort study protocol. BMJ Open. 2019;9(2):e025046. Published 2019 Feb 19. doi:10.1136/bmjopen-2018-025046

https://www.traumazorglemmer.nl/