Nieuws

Inschrijven voor UNO-UMCG NIeuwsbrief

De familie wil dat de deur op slot blijft voor moeder, maar moeder wil naar buiten! Wie beslist? Al bij de intake vragen naar de behoeften naar intimiteit en seksualiteit?

Schuif 2 februari gratis aan bij de Thematafel XL!

Op 2 februari van 14.00 - 16.00 uur organiseert het UNO-UMCG een online Thematafel XL. Deze thema’s staan op het menu: 

Tijdens het Nationaal Dementie Congres van 13 december gaf Sytse Zuidema een presentatie over zorg voor mensen met dementie en onbegrepen gedrag. In zijn presentatie ging hij in op...

“Als klinische onderzoeken beter worden uitgevoerd, zullen de resultaten bruikbaarder zijn in de praktijk”

“Ik hoop dat ik niemand iets nieuws vertel, als ik zeg dat intimiteit en seksualiteit ook voor mensen op oudere leeftijd heel belangrijk blijft”, begint Tineke Roelofs haar presentatie over het...

In de december editie van het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (TVGG), verscheen vandaag het artikel over alcoholgebruik in het verpleeghuis. Een onderwerp dat regelmatig tot vragen en...

Voor het onderzoek Delier bij thuiswonende ouderen zijn wij op zoek naar een promovendus voor 36 uur per week. Het onderzoek Delier bij thuiswonende ouderen is een onderzoek over de herkenning van...

Voor het Cross Border onderzoek zijn wij op zoek naar een postdoc onderzoeker voor 25-29 uur per week. Het Cross Border onderzoek is een vergelijkend onderzoek met Duitsland over open deuren voor...

Aios ouderengeneeskunde Rianne Lindeboom heeft de Verenso-beurs gewonnen.

Uit onderzoek van collega-netwerk UNC-ZH blijkt dat al bij een PAIC15-pijnscore van 3
sprake kan zijn van pijn. Komt er uit je pijnobservatie met de PAIC15 dus een pijnscore van