Nieuws

Inschrijven voor UNO-UMCG NIeuwsbrief

Onderzoeker Steffie Bunk is gepromoveerd op haar studie naar pijnverwerking bij dementie. Belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat mensen met dementie waarschijnlijk meer pijn ervaren dan...

In het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde is een artikel verschenen naar aanlei

Flexibel en inventief. Zo kun je onderzoekers Lisa van Tol (links op de foto) en Sarah Janus zeker noemen.

Sinds de invoering van de Wet zorg en dwang (Wzd) in januari 2020 mogen de deuren in verpleeghuizen niet meer automatisch voor cliënten op slot.

Gaan thuiswonende ouderen minder bewegen als ze verhuizen naar het verpleeghuis? En welke invloed heeft dat op hun functioneren?

Met het onderzoek Familieparticipatie probeert het UNO-UMCG antwoord te vinden op de vraag wat zorgprofessionals van familie mogen en kunnen verwachten bij de zorg voor hun naasten.

Enige tijd geleden verzorgde het UNO-UMCG voor het Noorderpoort college een gastles over wetenschappelijk onderzoek: hoe werkt dat en hoe kun je daar als toekomstig zorgprofessional aan bijdragen...

Een standaardoplossing voor dubbele medicatiecontrole bestaat niet.

Van verschillende kanten komen onderzoeksvragen op zorgorganisaties af. Hoe bepaal je aan welk onderzoek je wel en niet meedoet en hoe breng je de kennis uit onderzoeken naar de juiste plek in de...

OPINIESTUK ZORGETHIEK - ‘Nu familie niet meer in de huiskamer komt, is het een stuk rustiger.’ Deze uitspraak hebben Elleke Landeweer, ethiekonderzoeker UNO-UMCG en Annet van...