Niet verschenen zonder bericht

Kunt u een afspraak niet nakomen? Belt u ons dan minimaal 24 uur van tevoren om de afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Doet u dat niet? En verschijnt u niet op uw afspraak? Dan krijgt u een rekening.

Voor het niet verschijnen op een afspraak betaalt u:

  • Consult 10 minuten € 20,-
  • Consult > 10 minuten € 40,-
  • Chirurgie € 40,-
  • POH-GGZ € 40,-

Dit tarief wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Laat het ons dus op tijd weten als u niet kunt komen!