Achtergrond
Onder zwangeren met een laag sociaaleconomische status (SES) wordt nog steeds gerookt. Tweeëntwintig procent rookt dagelijks tijdens een zwangerschap; dat is bijna zes keer zo vaak als een zwangere met een hoge SES. Van alle moeders die vóór of tijdens de zwangerschap stopten met roken, begon 43 % zes tot twaalf maanden na de bevalling opnieuw te roken. In de provincies Groningen, Drenthe en Friesland kan ruim 36% van de vrouwen worden ingedeeld in het laagste SES-kwartiel: dit percentage is aanzienlijk hoger dan het percentage van 25% voor de andere Nederlandse provincies. Als gevolg hiervan hebben vrouwen in de reproductieve leeftijd in het noorden van Nederland meer kans op een verkeerde leefstijl, zoals roken, dan vrouwen in andere delen van Nederland. Het roken van sigaretten tijdens de zwangerschap heeft een negatieve invloed op zowel de (toekomstige) moeder als de gezondheid, ontwikkeling en het functioneren van het kind.

Doelstelling
Het doel van het project is het optimaliseren van de implementatie van de Trimbos-richtlijn in de zorg voor zwangere vrouwen met een lage SES die tijdens of na hun zwangerschap roken. Het uiteindelijk doel is het reduceren van roken tijdens en na de zwangerschap.

Vraagstelling

Hoe kan de implementatie van de Trimbos-richtlijn geoptimaliseerd worden in de dagelijkse praktijk van zorgverleners bij het ondersteunen van kwetsbare zwangeren met een lage SES, woonachtig in het Noord Nederland, bij het stoppen van roken tijdens de zwangerschap en na de bevalling?

Onderzoeksopzet
Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden zullen worden uitgevoerd in samenwerking met huisartsen, verslavingsartsen en jeugdgezondheidsartsen in samenwerking met Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord-Nederland. Dit consortium heeft een netwerk van verloskundigen, gynaecologen, kraamverzorgsters, en jeugd gezondheid artsen werkzaam in Groningen, Drenthe of Friesland. Ook hebben ervaringsdeskundigen een belangrijke rol in het onderzoek om de stem en perspectieven van vrouwen te laten horen.

Startdatum van het project
1 december 2018

Status van het project

Voorbereidende fase Financiering: ZonMW Tabaksontmoediging (€500.000/4 jaar)

Projectgroep HAG

Professor Marjolein Berger, Assistant professor Daniëlle Jansen, Postdoc Lilian Peters

Samenwerkingspartners

  1. Academie Verloskunde Amsterdam Groningen 
  2. UMCG afdeling Beleid 
  3. UMCG afdeling Obstetrie & Gynaecologie 
  4. Stichting Mens en Maatschappij 
  5. Verslavingszorg Noord Nederland 
  6. VU medisch centrum Amsterdam afdeling Midwifery Science 
  7. Zorgbelang Groningen 
  8. Consortium Zwangerschap en Geboorte Noord Nederland

Meer weten?
L.L.Peters@umcg.nl