Achtergrond


Niet alle vrouwen praten er even gemakkelijk over: onderwerpen als menstruatie, anticonceptie, zwangerschap en bevalling. Toch zijn deze onderwerpen van groot belang voor wetenschappelijk onderzoek. Deze “vrouwenzaken” kunnen namelijk van invloed zijn op de gezondheid van vrouwen op latere leeftijd. Onderzoekers van de afdeling Huisartsgeneeskunde (Dr. Lilian Peters), Epidemiologie (Assistant professor Henk Groen) en Obstetrie en Gynaecologie (Professor Annemieke Hoek) hebben gezamenlijk een aanvullend onderzoek opgestart bij Lifelines, namelijk: Lifelines Vrouwenzaken.

 

Risico’s voorkomen

Eerder wetenschappelijk onderzoek heeft al uitgewezen dat aandoeningen als diabetes en hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap een verhoogd risico op gezondheidsproblemen na de zwangerschap met zich meebrengen. “Gezondheid van vrouwen” is opgezet om meer van dit soort inzichten te verkrijgen. Hopelijk kunnen daarmee in de toekomst bepaalde aandoeningen voorkomen worden.

 

Onderzoeksopzet

In 2017 hebben ongeveer 5000 Lifelines deelneemsters tussen de 20-45 jaar de aanvullende vragenlijst Lifelines Vrouwenzaken ingevuld. Het onderzoek bestaat uit één of meerdere vragenlijsten over de menstruele cyclus, het gebruik van anticonceptie en het verloop van zwangerschappen en bevallingen. Vrouwen die nog nooit zwanger zijn geweest vullen alleen een algemene vragenlijst in. Vrouwen die wel zwanger zijn geweest beantwoorden daarnaast per zwangerschap nog een aantal vervolgvragen.

 

Startdatum van het project
2017 ‘

 

Status van het project

Baseline paper van Lifelines Vrouwenzaken wordt momenteel geschreven. Daarnaast zijn er activiteiten gestart voor de financiering van de 2e ronde van Lifelines Vrouwenzaken.

 

Samenwerkingspartners

Academie Verloskunde Amsterdam Groningen

UMCG afdeling Epidemiologie

UMCG afdeling Obstetrie & Gynaecologie

 

Meer weten?

L.L.Peters@umcg.nl