Instituutsreglement en bijlagen

Het Instituutsreglement 

Bijlage A cohort 2021*:Loklaal toetsplan Huisartsopleiding UMCG

Bijlage A cohort 2020*:Lokaal toetsplan Huisartsopleiding UMCG

Bijlage A cohort 2019* Lokaal toetsplan Huisartsopleiding UMCG

 

 

* Geldig voor alle aios die op of na de ingangsdatum van dit protocol gestart zijn met de opleiding of van een opleidingsjaar naar een volgend opleidingsjaar zijn gegaan.

Bijlage B: Opleidingsplan Huisartsopleiding UMCG 

Bijlage C: Leerwerkplan 

Bijlage D: Individueel opleidingsschema

Bijlage E: Opleiderscurriculum

Bijlage F: Leergesprekken opleiders

Bijlage G: De zelfstandige periode