Informatie voor patiënten

Patiëntenvoorlichting en –informatie

Het AHON zorgt voor materialen zoals posters en folders, waarmee huisartsenpraktijken hun patiënten kunnen informeren over het gebruik van gepseudonimiseerde zorggegevens door het AHON.

Downloads

- Patiëntinformatie 'Uw huisarts werkt mee aan wetenschappelijk onderzoek'


Privacy

In het VIPlive portaal registreert de huisartsenpraktijk de patiënten die bezwaar maken tegen het opnemen van hun zorggegevens in de AHON-database. Zodra de zorggegevens worden aangeboden voor pseudonimisatie, zorgt het systeem er automatisch voor dat de gegevens van deze patiënten niet worden doorgestuurd.

Downloads
-    Verklaring van bezwaar
-    Privacy reglement