Onderzoek

Effectiviteit van PST

 • Effectiviteit van Problem Solving Treatment voor angstklachten in de huisartsenpraktijk

  Achtergrond

  Symptomen van angst komen vaak voor, vooral bij patiënten die vaker dan gemiddeld naar de huisarts gaan en bij ouderen. Echter, patiënten komen niet vaak spontaan met deze klacht en geven eerder indirecte signalen af. Het NHG adviseert om bij frequente praktijkbezoekers goed op de aanwezigheid van angst te letten. Problem Solving Treatment (PST) is een korte psychologische behandeling die effectief is gebleken voor depressie en comorbide depressie en angstklachten. De patiënt leert zijn problemen in het dagelijkse leven hanteerbaar te maken. De effectiviteit van PST voor angstklachten bij afwezigheid van substantiële depressieve klachten is nog nooit onderzocht.

  Doelstelling

  Behandelen van angstklachten in de 1e lijn met behulp van een korte interventie gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie.

  Vraagstelling

  Is Problem Solving Treatment effectief in het behandelen van (lichte) angstklachten?

  Onderzoeksopzet

  In 2016 wordt een pilotonderzoek gedaan bij ongeveer 3 huisartsen en hun patiënten die bereid zijn tot deelname en in aanmerking komen voor inclusie. Dit onderzoek zal worden vervolgd met een cluster-RCT waaraan naar verwachting zo’n 20 praktijken en ongeveer 250-300 patiënten zullen deelnemen. 

  Startdatum project

  1 april 2016

  Status van het project

  running

  Financiering

  Healthy Ageing Pilots-subsidie van het UMCG

  Meer weten?

  Projectgroep

  Dr. Huib Burger – projectleider/penvoerder

  Dr. Nadine Troquete – uitvoerend onderzoeker

  Dr. Marco Blanker – lid projectteam

  Piter Monsma - POH-GGZ

  Prof. Dr. Claudi Bockting – lid projectteam (Universiteit Utrecht)

  Dr. Tim Olde Hartman – lid projectteam (Radboud UMC Nijmegen)

  Dr. Lieke Hassink-Franke – lid projectteam

  Contact

  Nadine Troquete – n.a.c.troquete@umcg.nl