Diabetes Mellitus

In de huisartsenpraktijk wordt een spreekuur gehouden voor mensen met suikerziekte.

Tijdens dit spreekuur controleert de assistente of praktijkverpleegkundige iedere 3 maanden uw glucosewaarden, gewicht en bloeddruk, bespreekt zij met u uw leefstijl en kan zij uw vragen beantwoorden.
Een keer per jaar is er een uitgebreidere controle, de jaarcontrole. Bij deze controle heeft u een afspraak bij de praktijkverpleegkundige en aansluitend bij de huisarts.
Er vindt uitgebreid bloedonderzoek plaats (glucose, HbA1c, cholesterolgehalte en werking van de nieren), en behalve bloeddruk en gewicht, worden ook uw voeten gecontroleerd. Ook nu worden leefstijl, vragen en problemen met betrekking tot uw diabetes besproken.
Eventueel wordt u verwezen naar oogarts, diëtist of fysiotherapeut.
Ook kunt u terecht bij de pedicure die in onze praktijk werkzaam is. Zij heeft een aantekening 'diabetische voet', wat inhoudt dat zij gespecialiseerd is in voetverzorging bij diabetespatiënten.

U speelt zelf een belangrijke rol bij de behandeling van uw diabetes. Hoe meer u weet over diabetes, hoe beter u met de ziekte in uw leven om kunt gaan.
Goed omgaan met uw diabetes betekent dan ook zorgen voor een zo klein mogelijke kans op het ontstaan van complicaties.