Nieuws

Zwangeren en pas bevallen vrouwen bezoeken de huisarts of huisartsenpost voor de behandeling van complicaties tijdens de zwangerschap of om deze te voorkomen.

Zijn urine incontinentieklachten op je spreekuur vaak de niet-initiële klachten? Hoeveel vrouwen komen met deze klachten op het spreekuur? Is dit representatief, wetende dat 1 op de 3 vrouwen hier...

Ook dit jaar organiseert AHON als blijk van waardering een bijeenkomst voor de huisartsenpraktijken.

Tijdens het voorjaar en het najaar van 2020, gelijk met een piek in het aantal coronabesmettingen, was het zorggebruik op de huisartsenpost aanzienelijk lager in vergelijking met dezelfde periode...

Wat is de impact van de COVID-19 pandemie op het zorggebruik bijde huisarts? Hoe is de organisatie van zorg veranderd in de huisartsenpraktijk en op de huisartsenpost?

De AHON-commissie beoordeelt onderzoeksaanvragen, waarvoor een onderzoeker het Academisch Netwerk of de AHON-database wil raadplegen. Uitbreiding van commissieleden was nodig omdat het aantal...

Blijf je preventieve cardiovasculaire medicatie voorschrijven aan kwetsbare ouderen? Wat zijn redenen om te stoppen en hoe pak je dat aan?

De 8 universitaire onderzoeksafdelingen huisartsengeneeskunde in Nederland starten een onderzoek om inzicht te krijgen in hoeveel kwetsbare patiënten met een sterke verdenking of bevestigde Covid-...

Binnen het AHON leveren diverse huisartsenpraktijken elk kwartaal HIS data aan de AHON-database aan. Deze data leveren een belangrijke bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek.

Over de pilot Lichte Traumazorg Lemmer is in januari een eerste weten