AHON-commissie

De AHON-commissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van huisartsenpraktijken die participeren in het AHON en vertegenwoordigers van de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde UMCG. De commissie beoordeelt onderzoek aanvragen, waarvoor een onderzoeker het Academisch Netwerk of de AHON-database zou willen inzetten. De aanvragen worden beoordeeld op klinische relevantie, kwaliteit, methodologie, haalbaarheid en belasting voor de huisartsen. Wanneer de commissie akkoord is, krijgen onderzoekers toestemming om het onderzoek uit te zetten binnen het AHON-netwerk en/of data  op te vragen vanuit de AHON-database.

Doel van de AHON-commissie

  1. Het bewaken van een goede balans tussen de belasting en opbrengst voor huisartsen als gevolg van projecten waarbij de praktijk betrokken is; 
  2. Het bewaken van de belangen van de deelnemende huisartsenpraktijken aan de AHON-database; 
  3. Het bevorderen van de kwaliteit van onderzoek in de huisartsenpraktijk.

Bijeenkomsten van de commissie

De commissie komt in 2022 op de volgende data bijeen:

  • Donderdag 3 maart
  • Donderdag 2 juni
  • Donderdag 15 september
  • Donderdag 1 december

Aanvragen voor toegang tot het Academisch Netwerk

Aanvragen voor medewerking van enquêtes/vragenlijsten door huisartsen worden in principe digitaal beoordeeld, aanvragen vor andere (grotere) projecten worden besproken tijdens de commissievergadering. Na een positief oordeel worden afspraken gemaakt over het benaderen van huisartsen(praktijken) binnen het netwerk. Het AHON verstrekt geen gegevens van individuele huisartsen(praktijken); zij zullen worden benaderd via de AHON-coördinator.

Een aanvraag kan per e-mail of telefonisch (06 52 72 46 54) worden ingediend bij de AHON-coördinator.

Aanvragen voor toegang tot de AHON-database

Aanvragen voor een dataset uit de AHON-database ten behoeve van een wetenschappelijk onderzoek worden besproken tijdens de commissievergadering. Aan het gebruik van de gegevens zijn kosten verbonden. Informeer naar een prijsopgave. Na een positief oordeel wordt er door de datamanager een dataset aangemaakt voor de onderzoeker. Doorgaans is dat binnen een termijn van uiterlijk twee maanden na behandeling van de aanvraag door de AHON-commissie.

Een aanvraag kan per e-mail of telefonisch (06 52 72 46 54) worden ingediend bij de AHON-coördinator.