AF- (boezemfibrilleren) spreekuur

Wanneer u bekend bent met boezemfibrilleren (nu of in het verleden) en hiervoor niet onder behandeling bent bij de cardioloog, komt u in aanmerking voor het spreekuur “Atriumfibrilleren”.

Doordat meer mensen ouder worden en doordat de overleving bij diverse hartaandoeningen in de loop der jaren verbeterd is komt boezemfibrilleren steeds vaker voor.
De cardiologen van de Groninger ziekenhuizen en de Groninger Huisartsen Coöperatie zijn samen met de zorgverzekeraars van mening dat controle en behandeling in veel gevallen bij de huisarts kan plaatsvinden.                                                                                                                                                              

U krijgt een uitnodigingsbrief wanneer u in onze praktijk bekend bent met boezemfibrilleren. Het kan daarbij gaan om actieve behandeling of controle, maar het kan ook zijn dat het in uw geval gaat om een incident in het verleden waarvoor nu helemaal geen behandeling meer nodig is. We willen dat graag goed in kaart brengen.

In de praktijk zullen de controles volgens afgesproken richtlijnen en met een zekere regelmaat plaatsvinden door de praktijkverpleegkundige, onder supervisie van de huisarts.
Wanneer het nodig is wordt aanvullend onderzoek gedaan en/of wordt overlegd met de cardioloog. Als daar een reden voor is wordt u natuurlijk verwezen naar de cardioloog.
Controle en behandeling in de huisartsenpraktijk valt financieel gezien onder de huisartsenzorg en brengt voor u geen extra kosten met zich mee.